PRAVILA TURNIRA

 

 

 1. Broj igrača nije ograničen. Ukupan broj igrača mora biti deljiv sa 3.
 2. Svi prijavljeni igrači dobijaju takmičarski broj žrebom, javnim izvlačenjem.
 3. U prvih 8 kola igra ‘svako sa svakim’ – trojke se formiraju po slučajnom rasporedu. Jedini uslov je da bilo koja dva igrača ne igraju više od jedne partije. Raspored prvih 8 kola je poznat unapred i objavljen pre izvlačenja takmičarskih brojeva.
 4. U poslednjih 7 kola igra se ‘playoff’ - trojke se formiraju tako što igraju trenutno najbolje plasirani (nezavisno od toga da li su već igrali u prethodnim kolima)
 5. U prvom kolu Domaćin je onaj koji ima najveći takmičarski broj.
 6. U narednim kolima, Domaćin je onaj koji je: 1. Najmanje bio domaćin,  2. Ima veći takmičarski broj.
 7. 7. Igrači mogu da se međusobno dogovore o domoćinstvu određene partije, ali se to neće uzimati u obzir za određivanje domaćinstva u narednim kolima. Raspored se pravi prema objavljenim domaćinstvima.
 8. Igra se ukupno 15 kola :

 

 1. Redovna kola se moraju odigrati do 15., odnosno 30. u mesecu.
 2. Rezultat meca, domaćin šalje na  preferansliga@gmail.com

11. Završna svečanost sa dodelom pehara - krajem maja, ili početkom juna.

 

 

BODOVANJE

 

 1. Prvoplasirani dobija 3, a ako je sam pozitivan 4 poena.
 2. Drugoplasirani 2 poena ako je pozitivan, a 1 ako je negativan.
 3. Trećeplasirani 0 poena.
 4. Bula od 0 se smatra pozitivnom.
 5. U slučaju deobe mesta, igrači dobijaju poene koji odgovaraju tom plasmanu.
 6. Ukoliko se neka partija ne odigra:

Organizacioni Odbor donosi konačnu odluku o statusu partije!

 1. Poredak, nakon svakog odigranog kola, se formira prema poenima. U slučaju istog broja, veća bula odlučuje.

 

 

PRAVILA IGRE

 

 1. Partije se igraju od 200, vremensko ograničenje 4 sata.

Vremensko ograničenje od 4 sata: nakon isteka od 4 sata, partija se nastavlja do onog trenutka kad dođe do njenog 'produženja' - glavni igrač je pao ili su oba pratioca pala na pratnji.

 1. Ukoliko se SVI igrači, pre ili u toku partije, saglase da se igra ne ograničava na 4 sata, dozvoljeno je igranje do kraja.
 2. Ukoliko igrač ošteti svojom pogrešnom igrom saigrača, ne snosi posledice. Upoznavanje načina igre i mogućnosti igrača je sastavni deo igre. Izuzetak je jedino ako se 'krivac' saglasi da on pada.
 3. Igra se od 200 sa tri refe.
 4. Na pika uvek mora da se da kontra, ako se igra pik na refi i nema kontre, piše se nova refa, ili ako nema više refi, onda se deli ponovo; Ako je neko ispod šešira, igrač pika se spušta bez igre.
 5. Na uver betlu se ne daje rekontra.
 6. Sans: ako nije bilo licitacije, ako si pozvan, polazi se iz trefa, a ako se dala kontra, iz pika.
 7. Igra pik se ne prijavljuje kao druga igra, a igra kara kao treća.
 8. Postoje svi oblici kontre, uključujući i mort kontru.
 9. Ukoliko dva igrača prijave istu igru, betl ili sans, prvoprijavljeni igrač odigrava.
 10. Ukoliko su potrebna detaljnija pravila, a  nisu u suprotnosti sa našim osnovnim, koristiti: http://www.igrajkarte.com/preferans .

 

Predloge, sugestije i primedbe slati na:

 

preferansliga@gmail.com